Instytut Biologii Wydział Geograficzno-Biologiczny english version
Aktualności | Działalność | Pracownicy | Praktyki | Do pobrania | Kontakt
fot. Piotr Bieniek

Materiały dla studentów

Materiały związane z praktykami zawodowymi dostępne są w zakładce Praktyki. Niektóre materiały przekazywane są w miarę potrzeb przez prowadzących drogą e-mailową poszczególnym grupom. Materiały związane z kursami e-learningowymi umieszczane są na platformie edukacyjnej. Karty kursów umieszczone są tutaj (ZDNP nie odpowiada za aktualizację innych stron).

Publikacje do pobrania

"Co w dydaktykach nauk przyrodniczych ocalić od zapomnienia?"
monografia, red. Małgorzata Nodzyńska i Wioleta Kopek-Putała
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2015
"Laboratoria on-line w edukacji chemicznej"
Małgorzata Nodzyńska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2015
"Teaching and Learning Science at all Levels of Education"
the monograph edited by: Paweł Cieśla, Anna Michniewska
Pedagogical University of Kraków, 2014
"New Technologies in Science Education"
the monograph edited by: Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cieśla, Katarzyna Różowicz; Pedagogical University of Kraków, 2014
"Profits and Limitations of Inquiry Based Science Education"
the monograph edited by: Małgorzata Nodzyńska, Wioleta Kopek-Putała
Pedagogical University of Kraków, 2014
"Experiments in teaching and learning natural sciences"
the monograph edited by: Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cieśla, Agnieszka Kania; Pedagogical University of Kraków, 2014
"Wpływ wybranych związków chemicznych na organizmy żywe"
red. Paweł Cieśla, Anna Michniewska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2013