Instytut Biologii Wydział Geograficzno-Biologiczny english version
Aktualności | Działalność | Pracownicy | Praktyki | Do pobrania | Kontakt
fot. Piotr Bieniek
Alicja Walosik

Prof. UP dr hab. Alicja Walosik

konsultacje

zob. na stronie Instytutu Biologii
pok. 325N

e-mail

alice@up.krakow.pl

telefon

+48 12 662 7839

zainteresowania naukowe

edukacja ekologiczna i środowiskowa na wszystkich szczeblach kształcenia przyrodniczego i biologicznego, wybrane problemy edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce w systemie formalnym i nieformalnym, dydaktyka szkoły wyższej, kształcenie nauczycieli do nowych zadań edukacyjnych

publikacje

zob. w Bibliografii Publikacji Pracowników UP

prywatna strona internetowa

www.alicjawalosik.pl