Instytut Biologii Wydział Geograficzno-Biologiczny english version
Aktualności | Działalność | Pracownicy | Praktyki | Do pobrania | Kontakt
fot. Piotr Bieniek
Paweł Cieśla

Dr Paweł Cieśla

konsultacje

zob. na stronie Instytutu Biologii
pok. 203N

e-mail

cieslap@up.krakow.pl

telefon

+48 12 662 7833

zainteresowania naukowe

dydaktyka chemii, wspomaganie nauczania chemii oraz uczenia się narzędziami technologii informacyjnej - komputerowe programy ucząco-sprawdzające wiedzę ucznia, badanie trudności uczniów w procesie edukacji chemicznej oraz modernizacja nauczanych treści, edukacja formalna i nieformalna, technologie informacyjne w edukacji zewnętrznej

publikacje

zob. w Bibliografii Publikacji Pracowników UP