Instytut Biologii Wydział Geograficzno-Biologiczny english version
Aktualności | Działalność | Pracownicy | Praktyki | Do pobrania | Kontakt
fot. Piotr Bieniek

Informacje dotyczące praktyk pedagogicznych

Koordynatorzy praktyk

Dr Piotr Bieniek – praktyki z przyrody oraz biologii – kontakt, dyżur
Dr Ewa Żesławska – praktyki z chemii – kontakt, dyżur

Regulaminy praktyk

Regulamin praktyk pedagogicznych z przyrody w szkole podstawowej
Regulamin praktyk pedagogicznych z biologii w gimnazjum
Regulamin praktyk pedagogicznych z biologii w liceum ogólnokształcącym

Do dokumentacji praktyk

Zgoda szkoły na odbycie praktyki – szkoła podstawowa
Zgoda szkoły na odbycie praktyki – gimnazjum
Zgoda szkoły na odbycie praktyki – liceum ogólnokształcące
Opinia szkoły o studentach odbywających praktykę